Perpunimi

Qe prej themelimit jane bere permiresime progresive persa i perket zgjerimit te hapesirave te aktivitetit dhe pershtatjes se normave te punes dhe cilesise se produkteve me te gjitha standartet e CE.

Produktet Tona

Produktet e ofruara nga Koral Fish janë produkte me origjinë vendi dhe importi. Gama e gjërë e produktevepërfshin produkte të freskëta dhe të ngrira duke plotesuar kështu nevojat e një numri të madh konsumatoresh.

Flota Detare

Zoterimi i anijes se peshkimit i jep mundesi Koral Fish per peshkim ne detin Adriatik dhe Jon, duke garantuar keshtu nje itinerar te shkurter nga momenti i peshkimit deri ne fazat e perpunimit dhe ruajtjes.

Perpunimi

Qe prej themelimit jane bere permiresime progresive persa i perket zgjerimit te hapesirave te aktivitetit dhe pershtatjes se normave te punes dhe cilesise se produkteve me te gjitha standartet e CE.

Produktet Tona

Produktet e ofruara nga Koral Fish janë produkte me origjinë vendi dhe importi. Gama e gjërë e produktevepërfshin produkte të freskëta dhe të ngrira duke plotesuar kështu nevojat e një numri të madh konsumatoresh.

Flota Detare

Zoterimi i anijes se peshkimit i jep mundesi Koral Fish per peshkim ne detin Adriatik dhe Jon, duke garantuar keshtu nje itinerar te shkurter nga momenti i peshkimit deri ne fazat e perpunimit dhe ruajtjes.

KORAL FISH

Firma Koral Fish operon ne sektorin e perpunimit te produkteve te detit qe nga viti 1994. Prej shume vitesh kompania operon dhe ne tregjet nderkombetare, vecanerisht ne ate Italian, maredheniet me te cilen jane intensifikuar se tepermi vitet e fundit.

Kontakt

Autostrada Dr-Tr, Km 2 ,

Tel: +355 5 22 36 800

Fax: +355 5 22 36 801

E-mail: alb@koralfish.com

Opening hours

Monday 12:00 - 24:00

Tuesday 12:00 - 24:00

Wednesday 12:00 - 24:00

Thursday 12:00 - 24:00

Friday 12:00 - 24:00

Sunday 12:00 - 24:00

Saturday 12:00 - 24:00